Hosting - pakiet biznes

Hosting - pakiet biznes

Cena brutto
369.00 PLN

Kolor:

nazwa palety:

dodaj do koszyka

Pojemność serwera: 10240 MB
Roczny pakiet ruchu z/do sieci Internet *: 150 GB
Bezpłatna subdomena www.twojafirma.bls.pl: TAK
Panel Administracyjny do zarządzania kontem: TAK
Obsługa PHP: TAK
Utrzymanie primary i secondary DNS: TAK
Ilość kont na serwerze FTP: 1
Edycja kont FTP: TAK
Bazy MySQL/MyISAM: 5
phpMyAdmin: TAK
Usługa Catch-all: TAK
Dostęp FTP do wydzielonego katalogu: TAK
Możliwość dowolnego podziału powierzchni: TAK
Ilość kont pocztowych: 10
Ilość aliasów e-mail: 20
Zarządzanie aliasami: TAK
Serwer FTP: TAK
File Manager / Web FTP: TAK
Liczba domen: 5
Liczba poddomen: brak limitu
Logi serwera: TAK
Obsługa PHP: TAK
Serwer baz danych: TAK
Serwer poczty: TAK
Własne strony błędów: TAK
Autorespondery: TAK
Skaner poczty: TAK
Antywirus: TAK
Autoryzacja SMTP: TAK
Statystyki transferu: TAK
Poddomeny typu “*”: TAK

Na podstawie art. 32 ust 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, zwane dalej RODO Państwa dane przetwarzane są tylko do celów kontaktowych i nie będą udostępniane innym podmiotom niż upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Dane będą przetwarzane tylko i wyłącznie do momentu zrealizowania celu, dla którego zostały zebrane. Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych za pomocą formularza kontaktowego jest Firma "Exponet " z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Montażowa 3B. Wybierając drogę kontaktu z nami za pomocą formularza kontaktowego, jednocześnie wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych takich jak: imię, nazwisko, nazwa firmy, adres mailowy i telefon. Ma Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Jeśli ktoś naruszy bezpieczeństwo Pana/Pani danych osobowych, przysługuje Panu/Pani prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Oświadczam, że znany mi jest regulamin i akceptuje jego postanowienia 
 
Życzymy udanych zakupów